Waldemar (Velrok)

Programming NERD, Serienjunky, Abschlussarbeitsgeplagter

Wydarzenia w których wziąłeś/wziąłeś udział