Thomas Winkler (tomfarm)

programmer, developer & nerd. Tinkering with web-stuff, interactive installations, lots of pixels and some mobile.

Wydarzenia w których wziąłeś/wziąłeś udział