Organizer Cologne, Germany @jkwebs jkwebs http://t.co/Z8tE1Rtxm1

Jakob Hilden (jkwebs)

Frontend developer @railslove, into everything web, open source and usability. Big proponent of Sass & Compass. Co-organizer of @railscamp_de

Twoje tematy

Dodatkowe materiały

Wydarzenia w których wziąłeś/wziąłeś udział

Twoje wydarzenia"

Ulubione tematy