Nico Hagenburger (Hagenburger)

Freelancer (Dostępny/a)

Creator of livingstyleguide.org @LSGorg, mentor at @RailsGirlsSoC, organizer/designer at @eurucamp @rug_b @ruby_berlin.

Twoje tematy

Wydarzenia w których wziąłeś/wziąłeś udział